Η εμφάνιση των μικρών σαλιγκαριών!

Η εμφάνιση των μικρών σαλιγκαριών! Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, τα πρώτα μικρά σαλιγκαράκια έχουν εμφανιστεί στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.