Η τροφή μας περιλαμβάνεται από 3 διαφορετικούς τύπους και κάθε τύπος περιέχει σημαντικά στοιχεία για το στάδιο της αναπαραγωγής, της ανάπτυξης των μικρών σαλιγκαριών και της πάχυνσης. Έτσι κατά την διάρκεια του παραγωγικού κύκλου προσφέρεται μια σωστή τροφοδοσία στα σαλιγκάρια, με σκοπό την σωστή ανάπτυξη τους.