Μετά την αναπαραγωγή στα εκτροφεία μας, μαζεύονται οι μάνες σαλιγκάρια.

Αφού τις μαζέψουμε, τις στεγνώνουμε και γίνεται η φύλαξη τους.