Η εκτροφή σαλιγκαριών με την κατάλληλη γνώση επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Για να ολοκληρωθεί ένας πετυχημένος παραγωγικός κύκλος, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία που θα ακολουθήσουμε.