Η εμφάνιση των μικρών σαλιγκαριών!

Η εμφάνιση των μικρών σαλιγκαριών! Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, τα πρώτα μικρά σαλιγκαράκια έχουν εμφανιστεί στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.    
Προετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλο στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.

Προετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλο στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails. Με το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και αφού συλλέξουμε την παραγωγή από τα εκτροφεία μας, γίνονται οι προετοιμασίες για να είμαστε έτοιμη να ξεκινήσουμε την νέα παραγωγική διαδικασία.