Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μια επικερδής επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σίγουρη επένδυση, σταθερή απόδοση!

Τι και αν η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει συρρικνώσει τις θέσεις εργασίας, οι ευκαιρίες για πετυχημένη επένδυση και επικερδή εργασία συνεχίζουν να υπάρχουν. Η Touchstone Snails δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν σταθερό εισόδημα, μέσα από την εκτροφή σαλιγκαριών.

Η Touchstone Snail μέσα από μια μακρά βιωματική εμπειρία και μια υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην εκτροφή σαλιγκαριών. Η εταιρεία διαθέτει μια ομάδα από ικανά και έμπειρα στελέχη με τεχνογνωσία διεθνούς επιπέδου,  τα οποία με συχνές επισκέψεις και συμβουλές, θα σας καθοδηγήσουν στη σωστή λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας για εκτροφή σαλιγκαριών.

Αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε όλη την τεχνογνωσία, για την δημιουργία της μονάδας σας βάση των προδιαγραφών της Touchstone Snail, την τεχνογνωσία σχετικά με την μέθοδο εκτροφής Μέθοδο της Κουρτίνας,καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την παραγωγική διαδικασία μέχρι την συλλογή σαλιγκαριών. Με το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, η εταιρεία αγοράζει όλη την παραγωγή του εκτροφέα. 


Η Touchstone Snails αναλαμβάνει να σας βοηθήσει, παρέχοντάς σας   ολοκληρωμένες επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα  η Touchstone Snails αναλαμβάνει:

1. Να σας βοηθήσει να κατασκευάσετε και να τοποθετήσετε εσείς την δική σας μονάδα για καλλιέργεια σαλιγκαριών.
2. Να μετατρέψετε ένα υφιστάμενο θερμοκήπιο σε μία βιώσιμη και κερδοφόρα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών.
3. Προσφέρει την τεχνογνωσία για ορθή και ομαλή διαχείριση της μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών.
4. Εξασφαλίζει την διάθεση όλης της παραγωγής σαλιγκαριών.
5. Προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες βιωσιμότητας για:

‣  Μέθοδος κουρτίνας

‣  Εξειδικευμένες οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας

‣  Λογισμικό πρόγραμμα online για καθημερινή διαχείριση της μονάδας

‣  Σχέδια για κατασκευή μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών

‣  Λίστα με τα υλικά

‣  Οδηγός συναρμολόγησης

‣  Θάλαμος αναπαραγωγής

‣  Αρδευτικό σύστημα

‣  Διάδρομοι

‣  Ηλεκτρικός φράκτης

‣  Φυτά

‣  Μάνες Σαλιγκαριών

‣  Παραγωγή σε 120 μέρες

‣  Πίνακας Ψεκασμού

‣  Η εξέλιξη του βάρους

‣  Η εκτίμηση της θνησιμότητας

‣  Εχθροί των σαλιγκαριών

‣  Συγκομιδή

‣  Το εμπόριο σαλιγκαριών

‣  Μεταποίηση


Μέθοδος της Κουρτίνας

H Touchstone Snails πρωτοπορεί και πάλι παρουσιάζοντας μια νέα καινοτόμο μέθοδο εκτροφής σαλιγκαριών.

Η μέθοδος της κουρτίνας

Η μέθοδος της κουρτίνας σε ένα εκτροφείο σαλιγκαριών έχει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καλύτερη διαχείριση του σαλιγκαριού και την υγιεινή του χώρου.

Με την χρήση της κουρτίνας τα κόπρανα του σαλιγκαριού πέφτουν κάτω και έτσι δεν έρχονται σε επαφή με τα σαλιγκάρια.

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισμός που βοηθάει στη μη εξάπλωση ασθενειών.

Η μέθοδος της κουρτίνας δεν επηρεάζει καθόλου τον κύκλο ζωής του σαλιγκαριού. Το σαλιγκάρι δεν έχει την ανάγκη να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, μπορεί να κινηθεί, να ζευγαρώσει ή να κοιμηθεί εξίσου άνετα σε κάθετη θέση ή ακόμη και ανάποδα.

Η μέθοδος της κουρτίνας βοηθά τον εκτροφέα πολύ πιο εύκολα να κάνει τις καθημερινές επιθεωρήσεις και εργασίες του. Βλέπει ανά πάσα στιγμή όλα τα σαλιγκάρια χωρίς να τα ενοχλεί και χωρίς να χρειάζεται να σκύψει για να σηκώσει τις παλέτες.

Διασφαλίζεται έτσι καθαρή εικόνα για το στάδιο που βρίσκονται οι γονιμοποιήσεις, οι γέννες κι η ανάπτυξη του γόνου και η παραγωγή σαλιγκαριών. Επίσης εντοπίζονται και απομακρύνονται πολύ πιο εύκολα τα νεκρά σαλιγκάρια, τα οποία πρέπει να αφαιρούνται σε καθημερινή βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υγιεινό και καθαρό εκτροφείο.

Η μέθοδος της κουρτίνας απλουστεύει το μάζεμα – συγκομιδή σαλιγκαριών γιατί δεν χρειάζεται να σκύβουμε όπως θα έπρεπε να κάνουμε με την χρήση παλέτας.

Από την εμπειρία μας, αναμφισβήτητα η εκτροφή σαλιγκαριών με την μέθοδο της κουρτίνας έχει πολλά πλεονεκτήματα που σχετίζονται βέβαια με τον πιο σημαντικό παράγοντα που είναι η υγιεινή αλλά και κατά δεύτερον γίνονται γρηγορότερα και ευκολότερα όλες οι εργασίες.

Το μόνο ίσως μειονέκτημα, είναι το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής έναντι των άλλων μεθόδων εκτροφής. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι χρειαζόμαστε το ένα πέμπτο του αγροτεμαχίου, αφού η εκτροφή σαλιγκαριών με την μέθοδο της κουρτίνας πολλαπλασιάζει τον χώρο εκτροφής πέντε φορές, μία έκταση των 1000 τετραγωνικών μέτρων μας δίνει ένα εκτροφείο 5 στρεμμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόσβεση του επιπλέον κεφαλαίου γίνεται πολύ γρήγορα.

Ακολουθώντας πιστά την τεχνογνωσία της Touchstone Snails μπορείτε από μία έκταση των 1000 τετραγωνικών μέτρων να έχετε αποδώσεις οι οποίες να ξεπερνούν τα 26,000 κιλά.


H Μέθοδος της Ψηλής φωλιάς δεν προσφέρεται πλέον από την Touchstone Snails.

H Touchstone Snails πρωτοπορεί και παρουσιάζει την νέα καινοτόμο μέθοδο εκτροφής σαλιγκαριών – Μέθοδος της Κουρτίνας, με απόδοση μέχρι και 5 φορές περισσότερη παραγωγή από την Μέθοδο της Ψηλής Φωλιάς.

Η φωλιά αυτή είναι ορθή, λειτουργική και πολύ βολική:

 • Μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό αριθμό σαλιγκαριών.
 • Παρέχει την δυνατότητα καλού αερισμού και φωτισμού.
 • Διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την χλωρίδα.
 • Βοηθά στην καλή οξυγόνωση του εδάφους.
 • Καλή παρακολούθηση, οπτικός έλεγχος των σαλιγκαριών και των εχθρών των σαλιγκαριών.
 • Βοηθά στην επιλεκτική συλλογή των σαλιγκαριών.

Τα μειονεκτήματα από την υψηλή φωλιά:

 • Αύξηση της μετακίνησης
 • Υποβοηθάει την θερινή νάρκη
 • Υποχρεωτική χλωρίδα
 • Ισορροπία της δομής
 • Βάρος της φωλιάς

Ακολουθώντας πιστά την τεχνογνωσία της Touchstone Snails μπορείτε από μία έκταση των 1000 τετραγωνικών μέτρων να έχετε αποδώσεις οι οποίες να ξεπερνούν τα 6,500 κιλά.


  • Απαιτούμενη έκταση: 1000m2
  • Υψόμετρο γης: 0-600m. Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας από Σεπτέμβριο – Μάιο
  • Υψόμετρο γης: 800 -1200m. Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας από Μάρτιο – Οκτώβριο
  • Κατανάλωση νερού την ημέρα: 2.5 τόνους μέσος όρος
  • Ελάχιστος χρόνος διαχείρισης


Μέθοδος Κουρτίνας

‣ Να κατασκευάσετε και να τοποθετήσετε εσείς τη μονάδα σας.

‣ Σας προσφέρουμε όλα τα υλικά έτοιμα και παραδοτέα στο κτήμα σας.

‣ Σαλιγκάρια Helix Aspersa Muller ώριμα και πιστοποιημένα για γεννήτορες.

‣ Ηλεκτρική ταινία από ανοξείδωτο ατσάλι για ολοκληρωμένη προστασία των σαλιγκαριών και του γόνου.

‣ Συσκευή ηλεκτροδότησης φράκτη σαλιγκαριών SNAIL BARRIER.

‣ Ειδική τροφή σαλιγκαριών (ξηρό φυτικό σιτηρέσιο) για γρήγορη ανάπτυξη των σαλιγκαριών και εξασφάλιση της άριστης ποιότητας.

‣ Ειδικό λογισμικό πρόγραμμα καθημερινής παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας απο το διαδύκτιο.

iiii


 Η Touchstone Snails σας συμβουλεύει πάντα να παίρνετε την απόφαση  σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Η Touchstone Snails σας προσφέρει γραπτή συμφωνία εξασφαλίζοντας σας μία διαχρονική συνεργασία.

 Μέθοδος κουρτίνας 

 • Συμφωνητικό Έγγραφο KΕΛ06 (σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών)
 • Συμφωνητικό Έγγραφο KΕΛ07 (παροχή ετήσιων συμβουλευτικών υπηρεσιών και Αγορά Τροφής)
 • Συμφωνητικό Έγγραφο KΕΛ08 (σαλιγκάρια πώληση – σαλιγκάρια αγορά)

Με την υπογραφή της συμφωνίας ΚΕΛ06, ο σύμβουλος της Touchstone Snails σε τρεις εργάσιμες ημέρες επισκέπτεται το κτήμα σας και σε συνεργασία μαζί σας ξεκινά η υλοποίηση του έργου. Ο σύμβουλος της εταιρείας μας είναι σε επικοινωνία μαζί σας όποτε εσείς το θελήσετε για καθημερινή υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της μονάδας (κατασκευαστικά).


Η παραγωγική διαδικασία είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο μέρος στην εκτροφή σαλιγκαριών. Η Touchstone Snails είναι μαζί σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, προσφέροντάς σας μέσω ενός σύγχρονου και εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος online διαχείριση της μονάδος σας με καθημερινή παρακολούθηση και υποστήριξη. Η επιτυχία της παραγωγής βασίζεται στην τεχνογνωσία που θα παίρνετε από την εταιρεία και που θα πρέπει να εφαρμόζετε αλλά και στην ειδική τροφή σαλιγκαριών, που είναι φόρμουλα της εταιρείαςΣε όλους τους εκτροφείς με τους οποίους συνάπτεται συνεργασία, προσφέρουμε συμβόλαιο για αγορά σαλιγκαριών, δηλαδή αγορά της παραγωγής τους. Καθώς οι πλείστοι εκτροφείς δεν θέλουν να γίνουν έμποροι σαλιγκαριών, με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρως η αγορά ολόκληρης της παραγωγής του κάθε εκτροφέα από την Τοuchstone στην καλύτερη τιμή.

Η Touchstone Snails είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπόρων/Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο για σκοπούς εμπορίας σαλιγκαριών με Αριθμό Εγγραφής: ΜΜΕΖ 466. Η εταιρεία εξάγει σαλιγκάρια σε χώρες της Ευρώπης από εκτροφεία που τυγχάνουν της επαγγελματικής καθοδήγησης της και διαθέτουν Πιστοποιητικό Έγκρισης.

Η εταιρεία προμηθεύει την ευρωπαϊκή αγορά με άριστης ποιότητας σαλιγκάρια και φημίζεται για τη συνέπεια και την εξυπηρέτηση της.

Σήμερα η Touchstone Snails έχει προχωρήσει στην ίδρυση της Touchstone Snails Processing με δικό της εργοστάσιο μεταποίησης των σαλιγκαριών.

IMG-20130829-00603-800x600