Η τροφοδοσία των σαλιγκαριών

Η τροφή μας περιλαμβάνεται από 3 διαφορετικούς τύπους και κάθε τύπος περιέχει σημαντικά στοιχεία για το στάδιο της αναπαραγωγής, της ανάπτυξης των μικρών σαλιγκαριών και της πάχυνσης. Έτσι κατά την διάρκεια του παραγωγικού κύκλου προσφέρεται μια σωστή τροφοδοσία στα σαλιγκάρια, με σκοπό την σωστή ανάπτυξη τους.


Εξαγωγές σαλιγκαριών

Τα σαλιγκάρια μαζεύονται, και ετοιμάζονται για την εξαγωγή τους. Η αποστολή τους γίνεται μέσω θαλάσσης με container ή αεροπωρικός. Η Touchstone Snail μπορεί να εξάγει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σαλιγκάρια, βάση προδιαγραφών και των απαραίτητων πιστοποιητικών υγείας.