Μετά το ζευγάρωμα και την γονιμοποίηση, γίνεται η συλλογή των μάνων, των ώριμων σαλιγκαριών.
Τα συλλέγουμε τα πακετάρουμε και τα στέλνουμε στην αγορά.