Η Touchstone Snail Technologies Limited, με στρατηγική που στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, εφαρμόζει από το 2017 Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα:

 

EN ISO 9001:2015. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Κατασκευή και Διαχείριση Μονάδων Εκτροφής και Εμπορίας Σαλιγκαριών.

 (Αρ. Πιστοποίησης 0217386063090) &

 

EN ISO 22000:2005. Εκτροφή, Μεταποίηση, Συσκευασία και Διανομή σαλιγκαριών.  (Αρ. Πιστοποίησης 021775063090).

Οι  πιστοποιήσεις έγιναν από τους διεθνείς φορείς TÜV AUSTRIA HELLAS.