Προετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλο στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.

Προετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλο στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails. Με το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και αφού συλλέξουμε την παραγωγή από τα εκτροφεία μας, γίνονται οι προετοιμασίες για να είμαστε έτοιμη να ξεκινήσουμε την νέα παραγωγική διαδικασία.


Συλλογή παραγωγής 2015-2016

Συλλογή παραγωγής 2015-2016 Η παραγωγική διαδικασία στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία! Ακολούθως έγινε η συλλογή των σαλιγκαριών, και η διαχώριση τους ανα βάρος, όλα τα σαλιγκάρια τοποθετήθηκαν σε δίκτυα 15 κιλων και μετα σε πλαστικά κιβώτια για να σταλούν στην αγορά!