Έναρξη Παραγωγικής Διαδικασίας 2016-2017

Από την 1η του Σεμπέβρη γίνεται η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, με την τοποθέτηση των γεννήτορων στις φάρμες εκτροφής.