Η εμφάνιση των μικρών σαλιγκαριών!

Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, τα πρώτα μικρά σαλιγκαράκια έχουν εμφανιστεί στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.