Προετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλο στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails.

Με το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και αφού συλλέξουμε την παραγωγή από τα εκτροφεία μας, γίνονται οι προετοιμασίες για να είμαστε έτοιμη να ξεκινήσουμε την νέα παραγωγική διαδικασία.