Μετά την αναπαραγωγή των μάνων στα εκτροφεία μας, φάνηκαν τα μικρά σαλιγκαράκια! Τα μικρά σαλιγκαράκια αναπτύσσονται καθημερινά, και μέχρι το τέλος της σεζόν θα είναι έτοιμα για την συλλογή, για να σταλούν στις αγορές.