Κατά την διάρκεια του ζευγαρώματος, έχουν εμφανιστεί τα πρώτα μικρά σαλιγκαράκια.