Η παραγωγή στα εκτροφεία μας, μέρα με την ημέρα αναπτύσσεται ραγδαία!