Η συλλογή της παραγωγής από τα εκτροφεία σαλιγκαριών της Touchstone Snails έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο στάδιο είναι η καθαριότητα των μονάδων και η ετοιμασία για τον νέο παραγωγικό κύκλου 1η Σεπτεμβρίου 2017.