Έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή για επιπλέον 5.000m2 και είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τα σαλιγκάρια σε όλες μας τις μονάδες εκτροφής, σύνολο 10.000m2 για την έναρξη της νέας παραγωγικής διαδικασίας.