Την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έγινε η έναρξη του νέου παραγωγικού κύκλου για την περίοδο 2018-2019.

Τοποθετήθηκαν οι μάνες σαλιγκάρια σε μια έκταση 60.000m2 και είμαστε έτοιμη για την παραγωγική διαδικασία!