Τα σαλιγκάρια μαζεύονται, και ετοιμάζονται για την εξαγωγή τους. Η αποστολή τους γίνεται μέσω θαλάσσης με container ή αεροπωρικός.

Η Touchstone Snail μπορεί να εξάγει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σαλιγκάρια, βάση προδιαγραφών και των απαραίτητων πιστοποιητικών υγείας.