Συλλογή παραγωγής 2015-2016

Συλλογή παραγωγής 2015-2016 Η παραγωγική διαδικασία στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snails ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία! Ακολούθως έγινε η συλλογή των σαλιγκαριών, και η διαχώριση τους ανα βάρος, όλα τα σαλιγκάρια τοποθετήθηκαν σε δίκτυα 15 κιλων και μετα σε πλαστικά κιβώτια για να σταλούν στην αγορά!