Μετά την έναρξη του νέου παραγωγικού κύκλου, άρχισε ήδη το ζευγάρωμα των σαλιγκαριών στα εκτροφεία της Touchstone Snails!