Το ζευγάρωμα των σαλιγκαριών συνεχίζεται στις μονάδες εκτροφής της Touchstone Snail.