Τα μικρά σαλιγκαράκια καθημερινά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται μέχρι το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας.