Μια έκταση από 25 μονάδες, με την μέθοδο της κουρτίνας με θεαματικά αποτελέσματα!