Οι πελάτες μας στον Λίβανο έχουν την πλήρη στήριξη από τον Franchisee της Touchstone Snail κατα την διάρκεια της κατασκευής, του παραγωγικού κύκλου και την πώληση των σαλιγκαριών. Οι εργασίες συνεχίζονται για να είναι έτοιμη να ξεκινήσουν το παραγωγικό κύκλο με 3000τμ.