Γενικά στοιχεία για την σαλιγκαροτροφία κλειστού τύπου

Εκτροφή Σαλιγκαριών - Μεθοδολογία Εκτροφής Κλειστού Τύπου

Στη σαλιγκαροτροφία κλειστού τύπου η εκτροφή σαλιγκαριών γίνεται σε κλειστούς χώρους όπως ένα διχτυοκήπιο. Τα σαλιγκάρια βρίσκουν καταφύγιο κάτω από ξύλινες κατασκευές ή σε συστήματα τύπου κουρτίνας. Το σιτηρέσιο των σαλιγκαριών στα εκτροφεία κλειστού τύπου είναι ξηρό φυτικό.

Στη σαλιγκαροτροφία κλειστού τύπου ο πληθυσμός των σαλιγκαριών είναι προστατευμένος από θηρευτές και η παραγωγή είναι σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα σαλιγκαροτροφεία ανοικτού τύπου.

Δημιουργία Εκτροφείου Σαλιγκαριών Κλειστού Τύπου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα σαλιγκαροτροφεία κλειστού τύπου

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη για να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης ενός εκτροφείου κλειστού τύπου είναι:

 • Νερό – υδροδότηση: Μέγιστη ποσότητα 2 τόνοι νερό την ήμερα.
 • Έδαφος: Αξιοποιούμε άγονα εδάφη. Το έδαφος δεν μας επηρεάζει αφού τοποθετούμε ειδικό υπόστρωμα.
 • Στράγγιση – εκροή εδάφους: Έλεγχος υγρασίας και αποστράγγισης με την τοποθέτηση χαλικιού.
 • Προετοιμασία εδάφους : Καθάρισμα από δέντρα και πέτρες
 • Εγκατάσταση: Μεταλλικός σκελετός (όπως στα θερμοκήπια) σκεπασμένος με δίχτυ που προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τα πουλιά και τέλος λαμαρίνες 30 εκατοστών μέσα στο έδαφος.
 • Σκέπαστρα ή “φωλιές” από ξύλο, ανθεκτικό στο χρόνο για να βρίσκουν καταφύγιο τα σαλιγκάρια.
 • Ψεκαστήρες : Μπέκ υδρονέφωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποφυγή του σταξίματος και την δημιουργία λιμνάζοντων νερών, διαμόρφωση εσωτερικών ”πάρκων” τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικό σύστημα αποτροπής εξόδου των σαλιγκαριών ώστε να “περιορίζονται” τα σαλιγκάρια στο συγκεκριμένο χώρο εκτροφής.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση γεννητόρων (μάνες)
 • Τροφή: Ξηρό φυτικό σιτηρέσιο.
 • Ανάγκες τροφής (τάισμα): Κατά τις περιόδους αφύπνισης από νάρκη και αναπαραγωγή χρειάζονται καθημερινά τάισμα.
 • Διάστημα πάχυνσης σαλιγκαριών από τη γέννηση έως τη πώληση: 4 – 9 μήνες
 • Αναμενόμενη παραγωγή : 6.500 kg ανά στρέμμα ετησίως.

 Χαρακτηριστικά σαλιγκαροτροφίας κλειστού τύπου:

 • Ελεγχόμενες όλες οι συνθήκες εκτροφής.
 • Προστασία από θηρευτές.
 • Μεγαλύτερη απόδοση ανά στρέμμα.
 • Προστασία από παγετούς.
 • Πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής.
 • Λιγότερες ώρες εργασίας για τον εκτροφέα.
 • Αυξημένο κόστος εγκατάστασης λόγω του διχτυοκηπίου και της προμήθειας της τροφής.
 • Προστασία από φυτοφάρμακα τα οποία ψεκάζονται σε γειτονικούς αγρούς
 • Θέση σαλιγκαριών κατά την διάρκεια της ημέρας: κάτω από τα σκέπαστρα ενώ το βράδυ κυκλοφορούν έξω, εκεί που “οριοθετούμε” την περιοχή τους.
 • Μικρές ποσότητες νερού
 • Ηλεκτρικός φράκτης για διαχείριση της παραγωγής

Εκτροφή Σαλιγκαριών - Μεθοδολογία Εκτροφής Κλειστού Τύπου

IMG_9195 [800x600]

Η παραγωγή των σαλιγκαριών